BS 215-2 मानक ACSR अॅल्युमिनियम कंडक्टर स्टील प्रबलित

BS 215-2 मानक ACSR अॅल्युमिनियम कंडक्टर स्टील प्रबलित

तपशील:

    BS 215-2 अॅल्युमिनियम कंडक्टर आणि अॅल्युमिनियम कंडक्टरसाठी तपशील, स्टील-प्रबलित-ओव्हरहेड पॉवर ट्रान्समिशनसाठी-भाग 2: अॅल्युमिनियम कंडक्टर, स्टील-प्रबलित
    ओव्हरहेड लाईन्ससाठी BS EN 50182 स्पेसिफिकेशन्स-गोलाकार वायर कॉन्सेंट्रिक ले स्ट्रेंडेड कंडक्टर

द्रुत तपशील

पॅरामीटर सारणी

उत्पादन टॅग

द्रुत तपशील:

अॅल्युमिनियम कंडक्टर स्टील प्रबलित अॅल्युमिनियम आणि गॅल्वनाइज्ड स्टीलच्या अनेक तारांद्वारे तयार केले जाते, एकाग्र स्तरांमध्ये अडकलेले असते.

अर्ज:

अॅल्युमिनिअम कंडक्टर स्टील रिइन्फोर्स्ड हे विविध व्होल्टेज पातळी असलेल्या पॉवर ट्रान्समिशन लाईन्समध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाते आणि मोठ्या नद्या, मैदान, डोंगराळ प्रदेश इत्यादींवरील पॉवर लाईन्समध्ये देखील वापरले जाते. केबल्समध्ये उच्च शक्ती, मोठी विद्युत प्रवाह वाहून नेण्याची क्षमता आणि चांगल्या कॅटेनरी गुणधर्माचे उत्कृष्ट फायदे आहेत. पोशाख-प्रतिरोधक, अँटी-क्रश आणि साध्या संरचनेसह गंज-प्रूफ, सोयीस्कर आणि कमी खर्चाची स्थापना आणि देखभाल, मोठ्या प्रसारण क्षमता.

बांधकामे:

अ‍ॅल्युमिनियम मिश्र धातु 1350-H-19 तारा, एका स्टीलच्या कोरभोवती केंद्रितपणे अडकलेल्या.ACSR साठी कोर वायर ए, बी, किंवा सी गॅल्वनाइजिंगसह उपलब्ध आहे;"अॅल्युमिनाइज्ड" अॅल्युमिनियम लेपित (AZ);किंवा अॅल्युमिनियम-क्लॅड (AW) - अधिक माहितीसाठी कृपया आमचे ACSR/AW तपशील पहा.कोररला ग्रीस लावून किंवा ग्रीससह संपूर्ण केबल टाकून अतिरिक्त गंज संरक्षण उपलब्ध होते.

पॅकिंग साहित्य:

लाकडी ड्रम, स्टील-लाकडी ड्रम, स्टील ड्रम.

BS 215-2 मानक अॅल्युमिनियम कंडक्टर स्टील प्रबलित तपशील

सांकेतिक नाव नाममात्र क्रॉस विभाग क्र./डिया.स्ट्रँडिंग वायर्सचे गणना केलेला क्रॉस सेक्शन अंदाजे.एकूण दीया. अंदाजेवजन सांकेतिक नाव नाममात्र क्रॉस विभाग क्र./डिया.स्ट्रँडिंग वायर्सचे गणना केलेला क्रॉस सेक्शन अंदाजे.एकूण दीया. अंदाजेवजन
अल. सेंट. अल. सेंट. एकूण. अल. सेंट. अल. सेंट. एकूण.
- मिमी² संख्या/मिमी संख्या/मिमी मिमी² मिमी² मिमी² mm kg/km - मिमी² संख्या/मिमी संख्या/मिमी मिमी² मिमी² मिमी² mm kg/km
गिलहरी 20 ६/२.११ १/२.११ २०.९८ ३.५ २४.४८ ६.३३ ८४.८५ बटांग 300 १८/४.७८ ७/१.६८ ३२३.१ १५.५२ ३३८.६ २४.१६ 1012
गोफर 25 ६/२.३६ १/२.३६ २६.२४ ४.३७ ३०.६२ ७.०८ १०६.१ बायसन ३५० ५४/३.०० ७/३.०० ३८१.७ ४९.४८ ४३१.२ 27 1443
नेवला 30 ६/२.५९ 1/2.59 ३१.६१ ५.२७ ३६.८८ ७.७७ १२७.८ झेब्रा 400 ५४/३.१८ ७/३.१८ ४२८.९ ५५.५९ ४८४.५ २८.६२ 1022
फेरेट 40 ६/३.०० 1/3.00 ४२.४१ ७.०७ ४९.४८ 9 १७१.५ Eik ४५० ३०/४.५० ७/४.५० ४४७ 111.3 ५८८.३ ३१.५ 2190
ससा 50 ६/३.३५ १/३.३५ ५२.८८ ८.८१ ६१.७ १०.०५ २१३.८ उंट ४५० ५४/३.३५ ७/३.३५ ४७६ ६१.७ ५३७.३ ३०.१५ १८००
मिंक 60 ६/३.६६ १/३.६६ ६३.१२ १०.५२ ७३.६४ १०.९८ २५५.३ तीळ 10 ६/१.५० १/१.५० १०.६२ १.७७ १२.३९ ४.५ 43
स्कंक 60 १२/२.५९ ७/२.५९ ६३.२३ ३६.८८ १००.१ १२.९५ ४६३.६ कोल्हा 35 ६/२.७९ १/२.७९ ३६.६६ ६.११ ४२.७७ ८.३७ 149
घोडा 70 १२/२.७९ ७/२.७९ ७३.३७ ४२.८ 116.2 १३.९५ ५३८.१ बीव्हर 75 ६/३.३९ 1/3.39 75 १२.५ ८७.५ ११.९७ 304
रॅकून 70 ६/४.०९ १/४.०९ ७८.८४ १३.१४ ९१.९८ १२.२७ ३१८.९ ओटर 85 ६/४.२२ १/४.२२ ८३.९४ १३.९९ ९७.९३ १२.६६ ३३९
कुत्रा 100 ६/४.७२ ७/१.५७ 105 १३.५५ ११८.५ १४.१५ ३९४.३ मांजर 95 ६/४.५० १/४.५० ९५.४ १५.९ 111.3 १३.५ ३८६
लांडगा 150 ३०/२.५९ ७/२.५९ १५८.१ ३६.८८ 194.9 १८.१३ ७२५.७ ससा 105 ६/४.७२ १/४.७२ १४.१६ १७.५ 105 १४.१६ ४२४
डिंगो 150 १८/३.३५ १/३.३५ १५८.७ ८.८१ १६७.५ १६.७५ ५०५.७ हायना 105 ७/४.३९ ७/१.९३ १०५.९५ 20.48 १२६.४३ १४.५७ ४५०
लिंक्स १७५ ३०/२.७९ ७/२.७९ १८३.४ ४२.८ २२६.२ १९.५३ ८४२.४ बिबट्या 130 ६/५.२८ ७/१.७५ १३१.३७ १६.८४ १४८.२१ १५.८१ ४९२
कॅराकल १७५ १८/३.६१ १/३.६१ १८४.३ १०.२४ १९४.५ १८.०५ ५८७.६ कोयोट 130 २६/२.५४ ७/१.९१ १३१.७४ २०.०६ १३१.७४ १५.८९ ५२०
पँथर 200 ३०/३.०० ७/३.०० २१२.१ ४९.४८ २६१.५ 21 ९७३.८ कुकर 130 १८/३.०५ १/३.०५ १३१.५८ ७.३१ १३८.८९ १५.२५ ४१९
जग्वार 200 18/3.86 १/३.८६ 210.6 ११.७ 222.3 १९.३ ६७१.४ गिगर 130 ३०/२.३६ ७/२.३६ १३१.२२ ३०.६२ १६१.८४ १६.५२ ६०२
अस्वल 250 ३०/३.३५ ७/३.३५ २६४.४ ६१.७ ३२६.१ २३.४५ १२१४ सिंह 240 ३०/३.१८ ७/३.१८ २३८.३ ५५.६ 293.9 २२.२६ १०९४
शेळी 300 ३०/३.७१ ७/३.७१ ३२४.३ ७५.६७ 400 २५.९७ 1489 मूस ५२८ ५४/३.५३ ७/३.५३ ५२८.५ ६८.५ ५९७ ३१.७७ 1996