ASTM A475 मानक गॅल्वनाइज्ड स्टील वायर स्ट्रँड

ASTM A475 मानक गॅल्वनाइज्ड स्टील वायर स्ट्रँड

तपशील:

    ASTM A363 - हे तपशील विशेषत: ट्रान्समिशन लाईन्ससाठी ओव्हरहेड ग्राउंड/शिल्ड वायर म्हणून वापरण्यासाठी अभिप्रेत असलेल्या क्लास ए कोटिंगसह तीन किंवा सात तारांनी बनलेल्या एकाग्र लेय स्ट्रँडेड स्टील वायरचा समावेश करते.
    ASTM A475 - या तपशीलामध्ये झिंक-कोटेड स्टील वायर स्ट्रँड, युटिलिटीज, कॉमन, सीमेन्स-मार्टिन, हाय-स्ट्रेंथ आणि एक्स्ट्रा हाय-स्ट्रेंथ, गाई आणि मेसेंजर वायर्स म्हणून वापरण्यासाठी योग्य असलेल्या पाच ग्रेडचा समावेश आहे.
    ASTM B498 - या तपशीलामध्ये ACSR कंडक्टरच्या मजबुतीकरणासाठी वापरल्या जाणार्‍या गोल, वर्ग A झिंक-कोटेड, स्टील कोर वायरचा समावेश आहे.

द्रुत तपशील

पॅरामीटर सारणी

उत्पादन टॅग

द्रुत तपशील:

सर्व गॅल्वनाइज्ड स्टील वायर स्ट्रँड उच्च तन्य वायरसह तयार केले जातात.स्ट्रँड तयार करण्यासाठी तारांना हेलकालिकपणे वळवले जाते.वायर स्ट्रँड आणि दोरीसाठी मानक तारा गॅल्वनाइज्ड स्टीलच्या बनलेल्या आहेत.

अर्ज:

गॅल्वनाइज्ड स्टील वायर स्ट्रँडचा वापर सामान्यतः ओव्हरहेड ग्राउंड/शील्ड वायर, गाईज आणि मेसेंजर्स आणि ACSR कंडक्टरमधील स्टील कोरसाठी केला जातो.

बांधकामे:

झिंक-कोटेड स्टील वायर्सपासून बनविलेले कंकेंद्रित-ले स्ट्रेंडेड कंडक्टर.

पॅकिंग साहित्य:

लाकडी ड्रम, स्टील-लाकडी ड्रम, स्टील ड्रम.

ASTM A475 मानक गॅल्वनाइज्ड स्टील वायर स्ट्रँड

क्र./डिया.तारांचे अंदाजेअडकलेला दीया. Siemem मार्टिन ग्रेड उच्च शक्ती ग्रेड अतिरिक्त-उच्च सामर्थ्य ग्रेड अंदाजेवजन क्र./डिया.तारांचे अंदाजेअडकलेला दीया. Siemem मार्टिन ग्रेड उच्च शक्ती ग्रेड अतिरिक्त-उच्च सामर्थ्य ग्रेड अंदाजेवजन
संख्या/मिमी mm kN kN kN kg/km संख्या/मिमी mm kN kN kN kg/km
३/२.६४ ५.५६ १०.४०९ १५.५६९ २१.७९६ 131 ७/३.०५ ९.५२ ३०.९१५ ४८.०४ ६८.५०३ 407
३/३.०५ ६.३५ १३.५२३ २१.०४ २९.९८१ १७४ ७/३.६८ 11.11 ४१.५९१ ६४.४९९ ९२.५२३ ५९४
३/३.०५ ६.३५ - - - १७४ ७/४.१९ १२.७ ५३.८२३ ८३.६२७ 119.657 ७६८
३/३.३० ७.१४ १५.०३५ २३.३९८ ३३.३६२ 204 ७/४.७८ १४.२९ ६९.८३७ १०८.९८१ १५५.६८८ ९९१
३/३.६८ ७.९४ १८.१९३ २८.२४६ 40.479 २५६ ७/५.२६ १५.८८ ८४.९६१ १३१.६६७ १८८.६०५ 1211
३/४.१९ ९.५२ २४.७३२ ३७.१८७ ५२.४८९ 328 19/2.54 १२.७ ५६.४९२ ८४.९६१ ११८.७६८ 751
७/१.०४ ३.१८ ४.०४८ ५.९१६ ८.१४ 49 19/2.87 १२.४९ ७१.६१६ 107.202 १४९.९०५ ९४८
७/१.३२ ३.९७ ६.५३९ ९.५१९ १३.०७८ 76 19/3.18 १५.८८ 80.513 १२४.९९५ १७८.८१९ 1184
७/१.५७ ४.७६ ८.४५२ १२.६७७ १७.७४८ 108 19/3.81 १९.०५ 116.543 १८१.४८७ २५९.३३१ १७१९
७/१.६५ ४.७६ - - - 118 19/4.50 22.22 १५९.६९१ २४८.२११ 354.523 2352
७/१.८३ ५.५६ 11.387 १७.१२६ २४.०२ 145 19/5.08 २५.४ २०९.०६६ ३२५.६१ ४६४.८३९ 2384
७/२.०३ ६.३५ १४.०१२ २१.१२९ २९.५८१ 181 ३७/३.६३ २५.४ 205.508 ३१९.८२७ ४५६.८३२ 3061
७/२.३६ ७.१४ १८.९०५ २८.४६९ ३९.८१२ २४३ ३७/४.०९ २८.५८ 262 ४०७.४५७ ५८१.८२७ ४००६
७/२.६४ ७.९४ २३.७९८ 35.586 ४९.८२ 305 ३७/४.५५ ३१.७५ ३२४.७२ ५०५.३१८ ७२१.५०२ ४८३३