SANS1507-4 मानक XLPE इन्सुलेटेड LV पॉवर केबल

SANS1507-4 मानक XLPE इन्सुलेटेड LV पॉवर केबल

तपशील:

    उच्च चालकता गुच्छ, वर्ग 1 सॉलिड कंडक्टर, वर्ग 2 अडकलेले तांबे किंवा अॅल्युमिनियम कंडक्टर, इन्सुलेटेड आणि XLPE सह रंग कोड केलेले.

द्रुत तपशील

पॅरामीटर सारणी

उत्पादन टॅग

अर्ज:

सर्व प्रकारच्या निश्चित आस्थापनांना वीज पुरवठा करणे.पुढील संरक्षणाशिवाय नलिका, रॅक आणि शिडी तसेच जमिनीखाली दफन करण्यासाठी वापरण्यासाठी योग्य.

बांधकाम:

उच्च चालकता गुच्छ, वर्ग 1 सॉलिड कंडक्टर, वर्ग 2 अडकलेले तांबे किंवा अॅल्युमिनियम कंडक्टर, इन्सुलेटेड आणि XLPE सह रंग कोड केलेले.केबलला गोल फिनिश देण्यासाठी इन्सुलेटेड कोर वळवले जातात आणि PVC बेडिंगने भरलेले असतात.हे गॅल्वनाइज्ड स्टीलच्या तारांनी आर्मर्ड आहे.फ्लेम रिटार्डंट पीव्हीसीसह अंतिम संरक्षण घट्ट बांधलेले आहे.म्यान: पॉलीविनाइल क्लोराईड पीव्हीसी

मानके:

SANS1507-4

गुणधर्म:

कंडक्टरचे कमाल रेटेड तापमान: नाममात्र ऑपरेटिंग 90℃.
शॉर्ट सर्किट:(5 सेकंदांसाठी कमाल) 250℃.
बिछानाचे तापमान, हवेत 25 डिग्री सेल्सियस
भूमिगत 15℃
बिछावणीसाठी, एकल कोर, तीन केबल्ससाठी त्रिकोण घालणे.
थेट बिछानाची खोली: 100 सेमी
मातीच्या थर्मल प्रतिरोधकतेचे गुणांक 100℃.cm/w
केबल ड्रॉप प्रतिबंधाशिवाय घातली जाऊ शकते आणि वातावरणाचे तापमान 0 ℃ पेक्षा कमी नसावे.
सिंगल कोअर, स्टील टेप आर्मर्ड केबल फक्त डायरेक्ट-सर्किट लाईनवर लागू करावी.
नाममात्र इन्सुलेशन जाडी, चिलखतीचा आकार, जास्त व्यास, वजन आणि ज्वाला-प्रतिरोधक वर्तमान रेटिंगसाठी
वर्ग A, B, C ची केबल, ज्याने सामान्य केबलच्या मूल्याचा संदर्भ दिला पाहिजे.
म्यान रंग: लाल पट्ट्यासह काळा
पॅकिंग: 500m प्रत्येक ड्रम किंवा इतर लांबी विनंतीवर देखील उपलब्ध आहे

घन कंडक्टरसह CU/XLPE/PVC/SWA/PVC पॉवर केबल

आकार कंडक्टर इन्सुलेशन रॅपिंग टेप आतील बेडिंग चिलखत म्यान
XLPE न विणलेले पीव्हीसी गॅल्वनाइज्ड स्टील वायर पीव्हीसी
No आकाराची उंची आकार रुंदी मि आकाराची उंची आकार रुंदी थर जाडी दिया जाडी मि. दिया No दिया दिया जाडी मि. दिया
४×२५ 1 ५.२४ ७.४ ०.७१ ७.०४ ९.२ 2 0.2 १५.८९ १.२ ०.९२ १८.२९ 35±2 १.६ २१.४९ १.७ १.१६ २४.८९
4×35 1 ६.२ ८.७ ०.७१ ८.० १०.५ 2 0.2 १७.८४ १.२ ०.९२ २०.२४ ३९±२ १.६ २३.४४ १.८ १.२४ २७.०४
4×50 1 ७.२ १०.१२ ०.८० ९.२ १२.१२ 2 0.2 २०.४ १.२ ०.९२ २२.८ 35±2 २.० २६.८ २.० १.४० ३०.८
4×70 1 ८.७ १२.१२ ०.८९ १०.९ 14.32 2 0.2 २३.८४ १.४ १.०९ २६.६४ ४१±२ २.० 30.64 २.० १.४० ३४.६४
4×95 1 १०.२६ 14.33 ०.८९ १२.४६ १६.५३ 2 0.2 २७.१२ १.४ १.०९ २९.९२ ४६±२ २.० ३३.९२ २.२ १.५६ ३८.३२
4×120 1 11.55 १६.१२ ०.९८ १३.९५ १८.५२ 2 0.2 ३०.१५ १.६ १.२६ ३३.३५ ४१±२ २.५ ३८.३५ २.४ १.७२ ४३.१५
4×150 1 १२.८१ १७.८८ १.१६ १५.६१ 20.68 2 0.2 ३३.६४ १.६ १.२६ ३६.८४ ४६±२ २.५ ४१.८४ २.४ १.७२ ४६.६४
४×१८५ 1 14.36 २०.०३ १.३४ १७.५६ २३.२३ 2 0.2 ३७.७५ १.६ १.२६ 40.95 ५१±२ २.५ ४५.९५ २.६ १.८८ ५१.१५
4×240 1 १६.४९ २२.९६ १.४३ १९.८९ २६.३६ 2 0.2 ४२.५९ १.६ १.२६ ४५.७९ ५६±२ २.५ ५०.७९ २.८ २.०४ ५६.३९
4×300 1 १८.४८ २५.७ १.५२ २२.०८ 29.3 2 0.2 ४७.१७ १.६ १.२६ ५०.३७ ६२±२ २.५ ५५.३७ ३.० २.२० ६१.३७

क्लास 2 कंडक्टरसह CU/XLPE/PVC/SWA/PVC पॉवर केबल

आकार कंडक्टर इन्सुलेशन रॅपिंग टेप आतील बेडिंग चिलखत म्यान
सिंगल वायर आकाराची उंची XLPE न विणलेले पीव्हीसी गॅल्वनाइज्ड स्टील वायर पीव्हीसी
नाही. दिया जाडी मि आकाराची उंची थर जाडी दिया जाडी मि. दिया No दिया दिया जाडी मि. दिया
४×२५ 7 २.१४ ५.९९ ०.९ ०.७१ ७.७९ 2 0.2 १७.४९ १.२ ०.९२ १९.८९ १.६ ३८±२ २३.०९ १.७ १.१६ २६.४९
4×35 7 २.५२ ७.०६ ०.९ ०.७१ ८.८६ 2 0.2 १९.६७ १.२ ०.९२ २२.०७ १.६ ४२±२ २५.२७ १.८ १.२४ २८.८७
4×50 10 २.५२ ८.२२ १.० ०.८० १०.२२ 2 0.2 22.57 १.२ ०.९२ २४.९७ २.० ३९±२ २८.९७ २.० १.४० ३२.९७
4×70 14 २.५२ ९.९ १.१ ०.८९ १२.१ 2 0.2 २६.३८ १.४ १.०९ २९.१८ २.० ४५±२ ३३.१८ २.० १.४० ३७.१८
4×95 19 २.५२ 11.65 १.१ ०.८९ १३.८५ 2 0.2 ३०.०५ १.४ १.०९ ३२.८५ २.० ५०±२ ३६.८५ २.२ १.५६ ४१.२५
4×120 24 २.५२ १३.१२ १.२ ०.९८ १५.५२ 2 0.2 ३३.४५ १.६ १.२६ ३६.६५ २.५ ४५±२ ४१.६५ २.४ १.७२ ४६.४५
4×150 30 २.५२ १४.५४ १.४ १.१६ १७.३४ 2 0.2 ३७.२८ १.६ १.२६ 40.48 २.५ ५१±२ ४५.४८ २.४ १.७२ ५०.२८
४×१८५ 37 २.५२ १६.३ १.६ १.३४ १९.५ 2 0.2 ४१.८३ १.६ १.२६ ४५.०३ २.५ ५५±२ ५०.०३ २.६ १.८८ ५५.२३
4×240 37 २.८८ १८.६७ १.७ १.४३ २२.०७ 2 0.2 ४७.१७ १.६ १.२६ ५०.३७ २.५ ६२±२ ५५.३७ २.८ २.०४ ६०.९७
4×300 37 ३.२३ 20.88 १.८ १.५२ २४.४८ 2 0.2 ५२.२१ १.६ १.२६ ५५.४१ २.५ ६९±२ ६०.४१ ३.० २.२० ६६.४१

क्लास 2 कंडक्टरसह CU/XLPE/PVC/SWA+ECC/PVC पॉवर केबल

आकार वर्ग कंडक्टर इन्सुलेशन रॅपिंग टेप आतील बेडिंग चिलखत म्यान
सिंगल वायर आकाराची उंची XLPE न विणलेले पीव्हीसी ECC SWA दिया पीव्हीसी
नाही. दिया मि. आकाराची उंची थर जाडी दिया मि. दिया नाही. दिया नाही. दिया मि दिया
४×२५ 2 7 २.१४ ५.९९ ०.७१ ७.७९ 2 0.2 १७.४९ ०.९२ १९.८९ 5 १.२५ ४३±२ १.२५ 22.39 १.१६ २५.७९
4×35 2 7 २.५२ ७.०६ ०.७१ ८.८६ 2 0.2 १९.६७ ०.९२ २२.०७ 5 १.२५ ४८±२ १.२५ २४.५७ १.२४ २८.१७
4×50 2 10 २.५२ ८.२२ ०.८० १०.२२ 2 0.2 22.57 ०.९२ २४.९७ 9 १.६ ३९±२ १.६ २८.१७ १.४० ३२.१७
4×70 2 14 २.५२ ९.९ ०.८९ १२.१ 2 0.2 २६.३८ १.०९ २९.१८ 9 २.० ३६±२ २.० ३३.१८ १.४० ३७.१८
4×95 2 19 २.५२ 11.65 ०.८९ १३.८५ 2 0.2 ३०.०५ १.०९ ३२.८५ 12 २.० ३८±२ २.० ३६.८५ १.५६ ४१.२५
4×120 2 24 २.५२ १३.१२ ०.९८ १५.५२ 2 0.2 ३३.४५ १.२६ ३६.६५ 8 २.५ ३७±२ २.५ ४१.६५ १.७२ ४६.४५
4×150 2 30 २.५२ १४.५४ १.१६ १७.३४ 2 0.2 ३७.२८ १.२६ 40.48 10 २.५ 40±2 २.५ ४५.४८ १.७२ ५०.२८
४×१८५ 2 37 २.५२ १६.३ १.३४ १९.५ 2 0.2 ४१.८३ १.२६ ४५.०३ 15 २.५ 40±2 २.५ ५०.०३ १.८८ ५५.२३
4×240 2 37 २.८८ १८.६७ १.४३ २२.०७ 2 0.2 ४७.१७ १.२६ ५०.३७ 15 २.५ ४७±२ २.५ ५५.३७ २.०४ ६०.९७
4×300 2 37 ३.२३ 20.88 १.५२ २४.४८ 2 0.2 ५२.२१ १.२६ ५५.४१ 20 २.५ ४८±२ २.५ ६०.४१ २.२० ६६.४१