AS/NZS 5000.1 PVC इन्सुलेटेड LV लो व्होल्टेज पॉवर केबल

AS/NZS 5000.1 PVC इन्सुलेटेड LV लो व्होल्टेज पॉवर केबल

तपशील:

    कंट्रोल सर्किट्ससाठी मल्टीकोर पीव्हीसी इन्सुलेटेड आणि शीथ केबल्स दोन्ही बंद नसलेल्या, नाल्यात बंद, थेट पुरलेल्या किंवा व्यावसायिक, औद्योगिक, खाणकाम आणि वीज प्राधिकरण प्रणालींसाठी भूमिगत नलिकांमध्ये जेथे यांत्रिक नुकसान होत नाही.

द्रुत तपशील

पॅरामीटर सारणी

उत्पादन टॅग

अर्ज:

कंट्रोल सर्किट्ससाठी मल्टीकोर पीव्हीसी इन्सुलेटेड आणि शीथ केबल्स दोन्ही बंद नसलेल्या, नाल्यात बंद, थेट पुरलेल्या किंवा व्यावसायिक, औद्योगिक, खाणकाम आणि वीज प्राधिकरण प्रणालींसाठी भूमिगत नलिकांमध्ये जेथे यांत्रिक नुकसान होत नाही.

वैशिष्ट्ये:

रेट केलेले व्होल्टेज Uo/U 450/750V

तापमान रेटिंग:

कमाल ऑपरेटिंग तापमान: 90°C
किमान बेंडिंग त्रिज्या
5x एकूण व्यास

बांधकाम:

कंडक्टर: प्लेन अॅनिल्ड कॉपर
इन्सुलेशन: PVC V-90 (पॉलीविनाइल क्लोराईड)
बाह्य आवरण: PVC 5V90 (पॉलीविनाइल क्लोराईड)
कोर ओळख
2 कोर: लाल काळा
3 कोर: लाल पांढरा निळा
4 कोर: लाल पांढरा निळा काळा
7-37 कोर: पांढरा (क्रमांकीत)
म्यान रंग: काळा

मानके:

AS/NZS 5000.2, AS 1125, AS 3808

मानके

AS/NZS 5000.1, AS/NZS 3008, AS/NZS 1125

कोरची संख्या नाममात्र क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र आकार कंडक्टर स्ट्रँड्स /od नाममात्र इन्सुलेशन जाडी नाममात्र क्षेत्र आकार पृथ्वी नाममात्र पृथ्वी कंडक्टर इन्सुलेशन जाडी नाममात्र चिलखत व्यास नाममात्र एकूण व्यास नाममात्र वजन
मिमी² mm mm मिमी² mm mm mm kg/km
३+ई 16 ७/१.७० ०.७ 6 ०.७ १.२५ २२.८ १२८५
३+ई 25 ७/२.१४ ०.९ 6 ०.७ १.६ २६.७ १८४५
३+ई 35 ७/२.६५ ०.९ 10 ०.७ १.६ २८.७ 2315
३+ई 50 19/1.89 १.० 16 ०.७ १.६ ३२.० 2935
३+ई 70 १९/२.२४ १.१ 25 ०.९ २.० ३८.३ ३८८०
३+ई 95 19/2.65 १.१ 25 ०.९ २.० ४३.१ ५२५०
३+ई 120 19/2.94 १.२ 35 ०.९ २.० ४५.४ ५७६५
३+ई 150 19/3.28 १.४ 50 १.० २.५ ५१.४ 7560
३+ई १८५ ३७/२.६५ १.६ 70 १.१ २.५ ५६.६ ९२२०
३+ई 240 ३७/२.९४ १.७ 95 १.१ २.५ ६३.३ ११७४०
४+ई 16 ७/१.७० ०.७ 6 ०.७ १.२५ २६.३ १७२५
४+ई 25 ७/२.१४ ०.९ 6 ०.७ १.६ २९.६ 2335
४+ई 35 ७/२.६५ ०.९ 10 ०.७ १.६ ३१.५ 2605
४+ई 50 19/1.89 १.० 16 ०.७ १.६ ३६.५ ३८६०
४+ई 70 १९/२.२४ १.१ 25 ०.९ २.० ४१.८ ५१३५
४+ई 95 19/2.65 १.१ 25 ०.९ २.० ४५.८ ५९००
४+ई 120 19/2.94 १.२ 35 ०.९ २.० ५१.७ ९०९०
४+ई 150 19/3.28 १.४ 50 १.० २.५ ५६.९ १०४१०
४+ई १८५ ३७/२.६५ १.६ 70 १.१ २.५ ६३.१ 11600
४+ई 240 ३७/२.९४ १.७ 95 १.१ २.५ ७०.१ १४७००