IEC 61089 मानक अॅल्युमिनियम कंडक्टर मिश्र धातु प्रबलित

IEC 61089 मानक अॅल्युमिनियम कंडक्टर मिश्र धातु प्रबलित

तपशील:

    IEC 61089 स्पेसिफिकेशन राउंड वायर कॉन्सेंट्रिक ले ओव्हरहेड इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंडेड कंडक्टरसाठी

द्रुत तपशील

पॅरामीटर सारणी

उत्पादन टॅग

द्रुत तपशील:

ACAR अॅल्युमिनियम कंडक्टर अलॉय प्रबलित अॅल्युमिनियम 1350 च्या उच्च शक्तीच्या अॅल्युमिनियम -मॅग्नेशिअम -सिलिकॉन (AlMgSi) मिश्र धातुच्या कोरवर केंद्रीतपणे अडकलेल्या तारांद्वारे तयार केले जाते.

अर्ज:

अॅल्युमिनियम कंडक्टर मिश्र धातु प्रबलित हे बेअर ओव्हरहेड ट्रान्समिशन आणि प्राथमिक आणि दुय्यम वितरण केबल म्हणून वापरले जाते.चांगली ताकद ते वजन गुणोत्तरामुळे ACAR ला लाईन्ससाठी प्राधान्य दिले जाते जेथे ताकद आणि वर्तमान वाहून नेण्याची क्षमता या दोन्ही प्रमुख बाबी आहेत.

बांधकामे:

अॅल्युमिनियम 1350-H19 वायर्स, अॅल्युमिनियम मिश्र धातु 6201 च्या मध्यवर्ती वायर/कोरवर केंद्रितपणे अडकलेल्या आहेत.

पॅकिंग साहित्य:

लाकडी ड्रम, स्टील-लाकडी ड्रम, स्टील ड्रम.

IEC 61089 मानक ACAR कंडक्टर पॅरामीटर्स

सांकेतिक नाव तारांची संख्या A1/A2 कंडक्टर A1/A3 कंडक्टर कंडक्टरची कमाल DCR प्रतिरोधकता 20℃
Al मिश्रधातू दिया.च्या वायर्स डाय. ऑफ कंडक्टर अंदाजेवजन रेट केलेली ताकद दिया.ऑफ वायर्स डाय. ऑफ कंडक्टर अंदाजेवजन रेट केलेली ताकद
मिमी² - - mm mm kg/km kN mm mm kg/km kN Ω/किमी
16 4 3 १.७६ ५.२८ ४६.६ ३.८५ १.७६ ५.२९ ४६.८ ४.०७ १.७८९६
25 4 3 २.२ ६.६ ७२.८ ५.९३ २.२१ ६.६२ ७३.१ ६.२९ १.१४५३
40 4 3 २.७८ ८.३५ ११६.५ ९.२५ २.७९ ८.३७ 117 ९.८२ 0.7158
63 4 3 ३.४९ १०.५ १८३.५ १४.३८ ३.५ १०.५ १८४.३ १४.८ ०.४५४५
100 4 3 ४.४ १३.२ २९१.२ 22.52 ४.४१ १३.२ २९२.५ २३.४९ ०.२८६३
125 12 7 २.९७ १४.९ ३६२.७ २७.७९ २.९८ १४.९ ३६४.१ 29.29 ०.२३०२
160 12 7 ३.३६ १६.८ ४६४.२ 35.04 ३.३७ १६.९ ४६६ ३६.९५ ०.१७९८
200 12 7 ३.७६ १८.८ ५८०.३ ४३.१३ ३.७७ १८.८ ५८२.५ ४४.७८ ०.१४३९
250 12 7 ४.२१ 21 ७२५.३ ५३.९२ ४.२१ २१.१ ७२८.१ ५५.९८ ०.११५१
250 18 19 ३.०४ २१.३ ७४२.२ ६०.३९ ३.०५ २१.४ ७४६ ६४.६७ ०.११५४
३१५ 30 7 ३.३४ २३.४ ८९२.६ ६०.५२ ३.३४ २३.४ ८९४.४ ६२.४ ०.०९१६
३१५ 18 19 ३.४२ २३.९ ९३५.१ ७६.०९ ३.४३ 24 ९४० ८१.४८ ०.०९१६
400 30 7 ३.७६ २६.३ ११३३.५ ७५.१९ ३.७७ २६.४ ११३५.८ ७६.८२ ०.०७२१
400 18 19 ३.८५ 27 ११८७.५ ९५.५८ ३.८६ 27 1193.7 १००.३ ०.०७२१
४५० 30 7 ३.९९ २७.९ १२७५.२ ८४.५९ ३.९९ 28 १२७७.८ ८६.४२ ०.०६४१
४५० 18 19 ४.०८ २८.६ १३३५.९ १०७.५२ ४.१ २८.७ १३४२.९ ११२.८४ ०.०६४१
५०० 30 7 ४.२१ २९.४ १४१६.९ ९३.९८ ४.२१ 29.5 १४१९.८ ९६.०३ ०.०५७७
५०० 18 19 ४.३१ ३०.१ १४८४.३ 119.47 ४.३२ ३०.२ १४९२.१ १२५.३८ ०.०५७७
५६० 30 7 ४.४५ ३१.२ १५८६.९ १०५.२६ ४.४६ ३१.२ १५९०.१ १०७.५५ ०.०५१५
५६० 54 7 ३.४५ 31 १५७१.९ १०१.५४ ३.४५ ३१.१ १५७३.९ १०३.५३ ०.०५१६
६३० 42 19 ३.७१ ३३.४ 1820 130.25 ३.७२ ३३.४ १८२६ १३४.५९ ०.०४५८
६३० 24 37 ३.७९ ३४.१ १८९७.५ 160.19 ३.८ ३४.२ १९०९ १६९.१४ ०.०४५८
७१० 42 19 ३.९४ 35.5 2051.2 १४६.७८ ३.९५ 35.5 2057.8 १५१.६८ ०.०४०७
७१० 24 37 ४.०२ ३६.२ २१३८.४ 180.53 ४.०३ ३६.३ २१५१.४ 190.61 ०.०४०७
800 42 19 ४.१८ ३७.६ 2311.2 १६५.३९ ४.१९ ३७.७ २३१८.७ 170.9 ०.०३६१
800 24 37 ४.२७ ३८.४ २४०९.५ 203.41 ४.२८ ३८.५ २४२४.२ २१४.७८ ०.०३६१
९०० 42 19 ४.४३ 39.9 २६००.१ १८६.०६ ४.४४ 40 2608.5 १९२.२७ ०.०३२१
९०० 54 37 ३.६६ ४०.२ २६३८.४ १९९.५४ ३.६६ ४०.३ २६४९.५ २०७.७९ ०.०३२१
1000 72 19 ३.८ ४१.८ २८४९.१ 190.94 ३.८ ४१.८ २८५५.४ १९५.४७ ०.०२८९
1000 54 37 ३.८५ ४२.४ 2931.6 221.71 ३.८६ ४२.५ २९४३.९ 230.88 ०.०२८९
1120 72 19 ४.०२ ४४.२ ३१९१ २१३.८५ ४.०२ ४४.३ ३१९८.१ २१८.९२ ०.०२५८
1120 54 37 ४.०८ ४४.९ ३२८३.४ २४८.३२ ४.०९ 45 ३२९७.२ २५८.५८ ०.०२५८
१२५० 72 19 ४.२५ ४६.७ 3561.4 २३८.६८ ४.२५ ४६.८ 3569.3 २४४.३३ ०.०२३१
१२५० 54 37 ४.३१ ४७.४ ३६६४.५ २७७.१४ ४.३२ ४७.५ ३६७९.९ २८८.६ ०.०२३१
1400 72 19 ४.५ ४९.४ ३९८८.८ २६७.३२ ४.५ ४९.५ ३९९७.६ २७३.६५ ०.०२०७