AS/NZS 3599 मानक MV ABC एरियल बंडल केबल

AS/NZS 3599 मानक MV ABC एरियल बंडल केबल

तपशील:

    AS/NZS 3599—इलेक्ट्रिक केबल्स—एरियल बंडल— पॉलिमरिक इन्सुलेटेड—व्होल्टेज ६.३५११ (१२) केव्ही आणि १२.७२२ (२४) केव्ही

द्रुत तपशील

पॅरामीटर सारणी

उत्पादन टॅग

अर्ज:

मध्यम व्होल्टेज एरियल बंडल केबल्स प्रामुख्याने वापरल्या जातातदुय्यम ओव्हरहेड लाईन्सखांबावर किंवा रहिवासी आवारात फीडर म्हणून.

asd
asd

मानक:

AS/NZS 3599---इलेक्ट्रिक केबल्स—एरियल बंडल—पॉलिमरिक इन्सुलेटेड—व्होल्टेज ६.३५११ (१२) केव्ही आणि १२.७२२ (२४) केव्ही

विद्युतदाब:

6.6kV-22kV

बांधकाम:

कंडक्टर स्क्रीन: एक्सट्रुडेड अर्ध-वाहक स्तर.
इन्सुलेशन: XLPE.
इन्सुलेशन स्क्रीन: एक्सट्रुडेड अर्ध-वाहक थर.
मेटॅलिक स्क्रीन (पर्यायी): कॉपर वायर स्क्रीन किंवा कॉपर टेप स्क्रीन.
विभाजक: अर्ध-वाहक swellable टेप.
बाह्य आवरण: HDPE.
सपोर्ट कंडक्टर:गॅल्वनाइज्ड स्टील वायर.
असेंब्ली थ्री XLPE इन्सुलेटेड स्क्रीन केलेले कोर उजव्या हाताला गॅल्वनाइज्ड स्टीलच्या तारांभोवती बंडल केलेले आहेत.

asd

आम्हाला का निवडा?

आम्ही उच्च दर्जाची सामग्री वापरून दर्जेदार केबल्स तयार करतो:

आम्हाला का निवडा (2)
आम्हाला का निवडा (3)
आम्हाला का निवडा (1)
आम्हाला का निवडा (5)
आम्हाला का निवडा (4)
आम्हाला का निवडा (6)

तुमची मागणी काय आहे हे जाणून घेणारा समृद्ध अनुभव संघ:

१२१२

वेळेवर वितरणाची हमी देण्यासाठी चांगल्या सुविधा आणि क्षमता असलेली वनस्पती:

१२१३

AS/NZS 3599 भाग 1 6.35/11kV AL/XLPE/HDPE नॉन-स्क्रीन केबल्स

कोर x नाममात्र क्रॉस सेक्शनची संख्या

फेज कंडक्टर

मेसेंजर सस्पेंशन युनिट

नाममात्र विभागीय क्षेत्र

ब्रेकिंग लोड

कंडक्टरचा व्यास

इन्सुलेशनची जाडी

इन्सुलेशन स्क्रीनची जाडी

म्यानची जाडी

स्ट्रँडिंग

क्रमांक × मिमी²

mm

mm

mm

mm

क्रमांक × मिमी

मिमी²

kN

३×३५ ६.९ ३.४ ०.८ १.२ ७/४.७५ ५२.४ 1370
3×50 ८.१ ३.४ ०.८ १.२ ७/४.७५ ५४.६ १५३०
3×70 ९.७ ३.४ ०.८ १.२ ७/४.७५ ५७.८ १७९०
३×९५ ११.४ ३.४ ०.८ १.२ ७/४.७५ ६१.३ 2100
3×120 १२.८ ३.४ ०.८ १.२ 19/3.50 ६७.३ २५४०
३×१५० १४.२ ३.४ ०.८ १.२ 19/3.50 ७०.१ 2840
३×१८५ १५.७ ३.४ ०.८ १.२ 19/3.50 ७३.१ ३१९०

 

AS/ZNS 3599 भाग 1 6.35/11kV AL/XLPE/CWS/HDPE स्क्रीन केलेल्या केबल्स

कोर x नाममात्र क्रॉस सेक्शनची संख्या

कंडक्टरचा व्यास

इन्सुलेशनची जाडी

इन्सुलेशन स्क्रीनची जाडी

कॉपर वायर स्क्रीन स्ट्रँडिंग

म्यानची जाडी

गॅल्वनाइज्ड स्टील वायर स्ट्रँडिंग

नाममात्र विभागीय क्षेत्र

ब्रेकिंग लोड

क्रमांक × मिमी²

mm

mm

mm

क्रमांक × मिमी

mm

क्रमांक × मिमी

मिमी²

kN

लाइट ड्युटी स्क्रीन
३×३५ ६.९ ३.४ ०.८ २५/०.८५ १.८ ७/२.०० ५४.१ 1820
३×३५ ६.९ ३.४ ०.८ २५/०.८५ १.८ 19/2.00 ५८.१ 2130
3×50 ८.१ ३.४ ०.८ २५/०.८५ १.८ 19/2.00 ६०.४ 2300
3×70 ९.७ ३.४ ०.८ २५/०.८५ १.८ 19/2.00 ६३.६ २५७०
३×९५ ११.४ ३.४ ०.८ २५/०.८५ १.८ 19/2.00 ६७.० 2900
3×120 १२.८ ३.४ ०.८ २५/०.८५ १.८ 19/2.00 ६९.८ ३१९०
३×१५० १४.२ ३.४ ०.८ २५/०.८५ १.९ 19/2.00 ७३.० 3530
३×१८५ १५.७ ३.४ ०.८ २५/०.८५ १.९ 19/2.00 ७६.० ३८९०
हेवी ड्यूटी स्क्रीन
३×३५ ६.९ ३.४ ०.८ 40/0.85 १.८ ७/२.०० ५४.१ 2050
३×३५ ६.९ ३.४ ०.८ 40/0.85 १.८ 19/2.00 ५८.१ 2360
3×50 ८.१ ३.४ ०.८ २३/१.३५ १.८ 19/2.00 ६२.४ 2820
3×70 ९.७ ३.४ ०.८ ३२/१.३५ १.८ 19/2.00 ६५.६ ३४४०
३×९५ ११.४ ३.४ ०.८ 39/1.35 १.८ 19/2.00 ६९.० 4030
3×120 १२.८ ३.४ ०.८ 39/1.35 १.८ 19/2.00 ७१.८ ४३२०
३×१५० १४.२ ३.४ ०.८ 39/1.35 १.९ 19/2.00 ७५.० ४६७०
३×१८५ १५.७ ३.४ ०.८ 39/1.35 १.९ 19/2.00 ७८.० 5020

 

AS/NZS 3599 भाग 1 12.7/22kV AL/XLPE/HDPE नॉन-स्क्रीन केबल्स

कोर x नाममात्र क्रॉस सेक्शनची संख्या

फेज कंडक्टर

मेसेंजर सस्पेंशन युनिट

नाममात्र विभागीय क्षेत्र

ब्रेकिंग लोड

कंडक्टरचा व्यास

इन्सुलेशनची जाडी

इन्सुलेशन स्क्रीनची जाडी

म्यानची जाडी

स्ट्रँडिंग

क्रमांक × मिमी²

mm

mm

mm

mm

क्रमांक × मिमी

मिमी²

kN

३×३५ ६.९ ५.५ ०.८ १.२ ७/४.७५ ६१.० १७८०
3×50 ८.१ ५.५ ०.८ १.२ ७/४.७५ ६३.३ 1970
3×70 ९.७ ५.५ ०.८ १.२ ७/४.७५ ६६.५ 2260
३×९५ ११.४ ५.५ ०.८ १.२ ७/४.७५ ६९.९ 2600
3×120 १२.८ ५.५ ०.८ १.२ 19/3.50 ७५.९ 3070
३×१५० १४.२ ५.५ ०.८ १.२ 19/3.50 ७८.७ ३३९०
३×१८५ १५.७ ५.५ ०.८ १.२ 19/3.50 ८१.७ ३७६०

 

AS/NZS 3599 भाग 1 12.7/22kV AL/XLPE/CW/HDPE स्क्रीन केलेल्या केबल्स

कोर x नाममात्र क्रॉस सेक्शनची संख्या

कंडक्टरचा व्यास

इन्सुलेशनची जाडी

इन्सुलेशन स्क्रीनची जाडी

कॉपर वायर स्क्रीन स्ट्रँडिंग

म्यानची जाडी

गॅल्वनाइज्ड स्टील वायर स्ट्रँडिंग

नाममात्र विभागीय क्षेत्र

ब्रेकिंग लोड

क्रमांक × मिमी²

mm

mm

mm

क्रमांक × मिमी

mm

क्रमांक × मिमी

मिमी²

kN

लाइट ड्युटी स्क्रीन
३×३५ ६.९ ५.५ ०.८ २५/०.८५ १.८ ७/२.०० ६२.७ 2280
३×३५ ६.९ ५.५ ०.८ २५/०.८५ १.८ 19/2.00 ६६.७ २५८०
3×50 ८.१ ५.५ ०.८ २५/०.८५ १.८ 19/2.00 ६९.० २७८०
3×70 ९.७ ५.५ ०.८ २५/०.८५ १.९ 19/2.00 ७२.६ 3110
३×९५ ११.४ ५.५ ०.८ २५/०.८५ १.९ 19/2.00 ७६.० ३४६०
3×120 १२.८ ५.५ ०.८ २५/०.८५ २.० 19/2.00 ७९.२ ३८१०
३×१५० १४.२ ५.५ १.० २५/०.८५ २.० 19/2.00 ८२.८ ४२३०
३×१८५ १५.७ ५.५ १.० २५/०.८५ २.१ 19/2.00 ८६.२ ४६५०
हेवी ड्यूटी स्क्रीन
३×३५ ६.९ ५.५ ०.८ 40/0.85 १.८ ७/२.०० ६२.७ २५१०
३×३५ ६.९ ५.५ ०.८ 40/0.85 १.८ 19/2.00 ६६.७ 2810
3×50 ८.१ ५.५ ०.८ २३/१.३५ १.८ 19/2.00 ७१.० ३३००
3×70 ९.७ ५.५ ०.८ ३२/१.३५ १.९ 19/2.00 ७४.६ ३९७०
३×९५ ११.४ ५.५ ०.८ 39/1.35 १.९ 19/2.00 ७८.० ४६००
3×120 १२.८ ५.५ ०.८ 39/1.35 २.० 19/2.00 ८१.२ ४९५०
३×१५० १४.२ ५.५ १.० 39/1.35 २.० 19/2.00 ८४.८ ५३६०
३×१८५ १५.७ ५.५ १.० 39/1.35 २.१ 19/2.00 ८८.२ ५७९०

 तांत्रिक माहिती

नाममात्र क्रॉस विभाग

सतत चालू रेटिंग

तरीही हवा

1m/s वारा

२ मी/से वारा

मिमी² A A A
35 105 145 १६५
50 125 170 200
70 150 215 250
95 180 260 300
120 205 300 ३५०
150 230 ३४० ३९५
१८५ २६५ ३९० ४५०