DIN 48206 मानक AACSR अॅल्युमिनियम मिश्र धातु कंडक्टर स्टील प्रबलित

DIN 48206 मानक AACSR अॅल्युमिनियम मिश्र धातु कंडक्टर स्टील प्रबलित

तपशील:

    DIN 48206 अॅल्युमिनियम मिश्र धातु कंडक्टरसाठी मानक तपशील;स्टील प्रबलित

द्रुत तपशील

पॅरामीटर सारणी

उत्पादन टॅग

द्रुत तपशील:

बेअर अॅल्युमिनियम अॅलॉय कंडक्टर स्टील प्रबलित AACSR हा गॅल्वनाइज्ड स्टील कोर आहे जो सिंगल लेयरने गुंडाळलेला असतो किंवा एकापेक्षा जास्त लेयर्स एकाग्रपणे अडकलेल्या अल-एमजी-सी वायर्सने गुंडाळलेला असतो.

अर्ज:

अॅल्युमिनियम मिश्र धातु कंडक्टर स्टील प्रबलित हे बेअर ओव्हरहेड ट्रान्समिशन केबल म्हणून आणि प्राथमिक आणि दुय्यम वितरण केबल म्हणून वापरले जाते.अॅल्युमिनियम मिश्र धातु कंडक्टर स्टील प्रबलित लाइन डिझाइनसाठी इष्टतम ताकद देते.व्हेरिएबल स्टील कोर स्ट्रँडिंग एम्पॅसिटीचा त्याग न करता इच्छित शक्ती प्राप्त करण्यास सक्षम करते.

बांधकामे:

अॅल्युमिनियम मिश्र धातु 6201 तारा आणि स्टीलचे कोर एका मध्यवर्ती ताराभोवती गुंडाळलेले असतात.

पॅकिंग साहित्य:

लाकडी ड्रम, स्टील-लाकडी ड्रम, स्टील ड्रम.

DIN 48206 मानक अॅल्युमिनियम मिश्र धातु कंडक्टर स्टील प्रबलित तपशील

नाममात्र क्रॉस विभाग स्टील वायर्सचा क्रॉस सेक्शन मिश्र धातुच्या तारांचा क्रॉस सेक्शन मिश्र धातुच्या तारांची संख्या मिश्र धातुच्या तारांचा व्यास स्टील वायर्सची संख्या स्टील वायर्सचा व्यास एकूण व्यास रेखीय वस्तुमान रेटेड तन्य शक्ती Max.DC प्रतिरोधक 20℃
मिमी² मिमी² मिमी² - mm - mm mm kg/km daN Ω/किमी
१६/२.५ १५.२७ २.५४ 6 १.८ 1 १.८ ५.४ 62 ७४८ २.१८
२५/४ २३.८६ ३.९८ 6 २.२५ 1 २.२५ ६.८ 97 1171 १.३९५२
35/6 ३४.३५ ५.७३ 6 २.७ 1 २.७ ८.१ 140 १६८५ ०.९६८९
४४/३२ ४३.९८ ३१.६७ 14 2 7 २.४ 11.2 ३७३ ५०२७ ०.७६२५
50/8 ४८.२५ ८.०४ 6 ३.२ 1 ३.२ ९.६ १९६ २३६६ ०.६८९८
५०/३० ५१.१७ २९.८५ 12 २.३३ 7 २.३३ ११.७ ३७८ 5024 ०.६५४७
70/12 ६९.८९ ११.४ 26 १.८५ 7 १.४४ ११.७ 284 ३३९९ ०.४७९१
९५/१५ ९४.३९ १५.३३ 26 २.१५ 7 १.६७ १३.६ ३८३ ४५८२ ०.३५४७
९५/५५ ९६.५१ ५६.३ 12 ३.२ 7 ३.२ 16 ७१४ ९४७५ ०.३४७१
105/75 १०५.६७ ७५.५५ 14 ३.१ 19 २.२५ १७.५ ८९९ 12014 ०.३१७४
120/20 १२१.५७ १९.८५ 26 २.४४ 7 १.९ १५.५ ४९४ ५९१४ ०.२७५४
120/70 १२२.१५ ७१.२५ 12 ३.६ 7 ३.६ 18 904 11912 ०.२७४२
125/30 १२७.९२ २९.८५ 30 २.३३ 7 २.३३ १६.३ ५९० ७२८० ०.२६२१
150/25 १४८.८६ २४.२५ 26 २.७ 7 २.१ १७.१ ६०४ ७२३६ ०.२२४९
170/40 १७१.७७ 40.08 30 २.७ 7 २.७ १८.९ ७९४ ९७७५ ०.१९५२
185/30 १८३.७८ २९.८५ 26 3 7 २.३३ 19 ७४४ ८९२२ ०.१८२२
210/35 २०९.१ ३४.०९ 26 ३.२ 7 2.49 २०.३ ८४८ १०१६७ ०.१६०१
210/50 २१२.०६ ४९.४८ 30 3 7 3 21 ९७९ १२०६८ ०.१५८१
230/30 230.91 २९.८५ 24 ३.५ 7 २.३३ 21 ६७४ 10306 ०.१४४९
240/40 २४३.०५ 39.49 26 ३.४५ 7 २.६८ २१.८ ९८५ 11802 ०.१३७८
२६५/३५ २६३.६६ ३४.०९ 24 ३.७४ 7 2.49 22.4 ९९८ ११७७१ ०.१२६९
३००/५० ३०४.२६ ४९.४८ 26 ३.८६ 7 3 २४.५ १२३३ १४७७९ ०.११०१
३०५/४० 304.62 39.49 54 २.६८ 7 २.६८ २४.१ 1155 १३६१२ ०.११०१
३४०/३० ३३९.२९ २९.८५ 48 3 7 २.३३ 25 1174 १३४९४ ०.०९८८
३८०/५० ३८१.७ ४९.४८ 54 3 7 3 27 1448 १७०५६ ०.०८७९
३८५/३५ ३८६.०४ ३४.०९ 48 ३.२ 7 2.49 २६.७ 1336 १५३६९ ०.०८६८
४३५/५५ ४३४.२९ ५६.३ 54 ३.२ 7 ३.२ २८.८ १६४७ १९४०६ ०.०७७२
४५०/४० ४४८.७१ 39.49 48 ३.४५ 7 २.६८ २८.७ 1553 १७८४८ ०.०७४७
४९०/६५ ४९०.२८ ६३.५५ 54 ३.४ 7 ३.४ ३०.६ १८६० 21907 ०.०६८४
५५०/७० ५४९.६५ ७१.२५ 54 ३.६ 7 ३.६ ३२.४ 2085 २४५६० ०.०६१
५६०/५० ५६१.७ ४९.४८ 48 ३.८६ 7 3 ३२.२ 1943 22348 ०.०५९७
६८०/८५ ६७८.५८ ८५.९५ 54 4 19 २.४ 36 २५६४ 30084 ०.०४९४