SANS मानक 6.35-11kV-XLPE इन्सुलेटेड मिडल व्होल्टेज पॉवर केबल

SANS मानक 6.35-11kV-XLPE इन्सुलेटेड मिडल व्होल्टेज पॉवर केबल

तपशील:

    कॉपर कंडक्टरसह 11kV मध्यम व्होल्टेज इलेक्ट्रिक पॉवर केबल, सेमी-कंडक्टिव्ह कंडक्टर स्क्रीन, XLPE इन्सुलेशन, सेमी-कंडक्टिव्ह इन्सुलेशन स्क्रीन, कॉपर टेप मेटॅलिक स्क्रीन, PVC बेडिंग, अॅल्युमिनियम वायर आर्मर (AWA) आणि PVC बाह्य आवरण.केबल SANS किंवा इतर राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार 33kV पर्यंत व्होल्टेज रेटिंग 6.6 साठी योग्य आहे

द्रुत तपशील

पॅरामीटर सारणी

उत्पादन टॅग

अर्ज:

क्रॉस-लिंक्ड XLPE इन्सुलेशन इलेक्ट्रिक पॉवर केबलमध्ये केवळ उत्कृष्ट विद्युत आणि यांत्रिक गुणधर्मच नाहीत तर रासायनिक गंज, उष्मा वृद्धत्व आणि पर्यावरणीय तणावाविरूद्ध शक्तिशाली प्रतिकार देखील आहे.
त्याची रचना सोपी आहे आणि ती सोयीस्करपणे वापरली जाऊ शकते आणि विविध स्तरांचे कोणतेही बंधन न ठेवता घातली जाऊ शकते.

बांधकाम:

1 कोर किंवा 3 कोर, गोलाकार अॅल्युमिनियम किंवा कॉपर अडकलेले कंडक्टर,
XLPE इन्सुलेटेड,
वैयक्तिकरित्या तांबे टेप स्क्रीनिंग,
आर्मर - अॅल्युमिनियम वायर आर्मर्ड (AWA), स्टील वायर आर्मर्ड (SWA)
फ्लेम रिटार्डंट / लो हॅलोजन फ्लेम रिटार्डंट पीव्हीसी शीथ केलेले

केबल ओळख:

MFRPVC (लाल पट्टी), LHFRPVC (निळी पट्टी),
एचएफएफआर (पांढरी पट्टी), पीई (पट्टी नाही).

वैशिष्ट्ये:

व्होल्टेज रेटिंग: 3800/6600 व्होल्ट -SANS1339
तापमान मर्यादा: -15°C ते +90°C
0°C पेक्षा कमी किंवा +60°C पेक्षा जास्त तापमानात स्थापित केले जाऊ नये

उत्पादन डेटा शीट

6.35/11(12)kV 1CORE AL/XLPE/PVC/AWA/PVC आणि CU/XLPE/PVC/AWA/PVC प्रकार A

कंडक्टर आकार

कंडक्टर व्यास

इन्सुलेशन व्यास

बेडिंग व्यास

चिलखत व्यास

केबल व्यास

केबल वस्तुमान (अंदाजे)

20°C वर डीसी प्रतिकार

90°C वर AC प्रतिकार

मिमी²

mm

mm

mm

mm

mm

kg/km

Ω/किमी

Ω/किमी

1*50

८.३५

१७.०२

२१.८७

२५.०७

२९.५४

1353

०.३८७

०.४९४

1*70

१०.०५

१८.७२

२३.५७

२६.७७

३१.४५

१६३४

0.268

0.342

१*९५

11.9

२०.५७

२५.४२

२८.६२

33.30

1955

०.१९३

०.२४७

1*120

१३.२५

२१.९२

२६.७७

२९.९७

३४.८५

2258

०.१५३

०.१९६

1*150

14.70

२३.३७

२८.२२

३२.२२

३७.३१

२६९२

0.124

0.160

1*185

१६.२३

२४.९०

२९.७५

३३.७५

३८.८४

3096

०.०९९

०.१२८

1*240

१८.४६

२७.१३

३१.९८

35.98

४१.२७

३७४३

०.०७५

०.०९९

1*300

20.75

२९.४२

३४.२७

३८.२७

४३.५६

४४१७

०.०६०

०.०८०

1*400

२४.०५

३३.५२

३८.३७

४२.३७

४८.०७

५५२७

०.०४७

०.०६४

1*500

२७.४२

३७.६७

४२.७३

४७.७३

५३.६३

६९३६

०.०३७

०.०५२

1*630

३०.४५

40.70

४५.९६

५०.९६

५७.०७

८४८१

०.०२८

०.०४२

 6.35/11(12)kV 1CORE AL/XLPE/UNARMORED/PVC आणि CU/XLPE/अनार्मर्ड/PVC प्रकार B

कंडक्टर आकार

कंडक्टर व्यास

इन्सुलेशन व्यास

केबल व्यास

केबल वस्तुमान (अंदाजे)

20°C वर डीसी प्रतिकार

90°C वर AC प्रतिकार

मिमी²

mm

mm

mm

kg/km

Ω/किमी

Ω/किमी

1*50

८.५

१७.०

२४.०

८९०

०.३८७

०.४९४

1*70

१०.०

१८.५

२५.०

१२८०

0.268

0.342

१*९५

१२.०

२०.५

२७.०

१५८०

०.१९३

०.२४७

1*120

१३.५

22.0

29.0

१८६०

०.१५३

०.१९६

1*150

१५.०

२३.५

३०.०

2180

0.124

0.160

1*185

१६.५

२५.०

३२.०

२५६०

०.०९९

०.१२८

1*240

19.0

२७.५

35.0

३१८०

०.०७५

०.०९९

1*300

२१.५

३०.०

३७.०

३७१०

०.०६०

०.०८०

1*400

२४.०

३४.०

४१.०

४७१०

०.०४७

०.०६४

1*500

२७.५

३८.०

४५.०

५८४०

०.०३७

०.०५२

1*630

३१.५

४२.०

५०.०

७२८०

०.०२८

०.०४२

6.35/11(12)kV 3CORE AL/XLPE/PVC/SWA/PVC आणि CU/XLPE/PVC/SWA/PVC प्रकार A

कंडक्टर आकार

कंडक्टर व्यास

इन्सुलेशन व्यास

बेडिंग व्यास

चिलखत व्यास

केबल व्यास

केबल वस्तुमान (अंदाजे)

20°C वर डीसी प्रतिकार

90°C वर AC प्रतिकार

मिमी²

mm

mm

mm

mm

mm

kg/km

Ω/किमी

Ω/किमी

३*१६

४.८

१३.५

३६.६

४०.६

४५.३

३६७०

१.१५

१.४६६

३*२५

६.०

१४.७

३९.४

४४.४

४९.३

४५१०

०.७२७

०.९२७

३*३५

७.२

१५.९

४२.०

४७.०

५२.१

5020

०.५२४

०.६६८

३*५०

८.४

१७.१

४४.८

४९.८

५५.१

५६७०

०.३८७

०.४९४

३*७०

९.९

१८.६

४८.०

५३.०

५८.५

६६५०

0.268

0.342

३*९५

११.७

२०.४

५२.१

५७.१

६२.८

७८८०

०.१९३

०.२४७

३*१२०

१३.४

२२.१

५६.०

६१.०

६७.१

८९५०

०.१५३

०.१९६

३*१५०

१४.६

२३.३

५८.६

६४.९

७१.२

11000

0.124

0.160

३*१८५

१६.४

२५.१

६२.६

६८.९

७५.५

१२४७०

०.०९९

०.१२८

३*२४०

१८.८

२७.५

६८.०

७४.३

८१.३

14760

०.०७५

०.०९९

३*३००

२०.४

29.1

७१.७

७८.०

८५.४

१७२६०

०.०६०

०.०८०

३*४००

२४.३

३३.८

८२.१

८८.४

९६.१

21360

०.०४७

०.०६४

 6.35/11(12)kV 3CORE AL/XLPE/UNARMORED/PVC आणि CU/XLPE/अनार्मर्ड/PVC प्रकार B

कंडक्टर आकार

कंडक्टर व्यास

इन्सुलेशन व्यास

बेडिंग व्यास

केबल व्यास

केबल वस्तुमान (अंदाजे)

20°C वर डीसी प्रतिकार

90°C वर AC प्रतिकार

मिमी²

mm

mm

mm

mm

kg/km

Ω/किमी

Ω/किमी

३*१६

४.८

१३.५

३४.५

39.1

१७४०

१.१५

१.४६६

३*२५

६.०

१४.७

३७.१

४१.६

2133

०.७२७

०.९२७

३*३५

७.२

१५.९

३९.७

४४.४

2610

०.५२४

०.६६८

३*५०

८.४

१७.१

४२.३

४७.२

3110

०.३८७

०.४९४

३*७०

९.९

१८.६

४५.६

५०.७

३८६०

0.268

0.342

३*९५

११.७

२०.४

४९.०

५४.५

४६००

०.१९३

०.२४७

३*१२०

१३.४

२२.१

५२.७

५८.४

५४३०

०.१५३

०.१९६

३*१५०

१४.६

२३.३

५५.३

६१.२

६४३०

0.124

0.160

३*१८५

१६.४

२५.१

५९.२

६५.३

७६१०

०.०९९

०.१२८

३*२४०

१८.८

२७.५

६४.३

७०.७

९४६०

०.०७५

०.०९९

३*३००

२०.४

29.1

६७.८

७४.६

11500

०.०६०

०.०८०