SANS मानक 3.8-6.6kV-XLPE इन्सुलेटेड MV मिडल व्होल्टेज पॉवर केबल

SANS मानक 3.8-6.6kV-XLPE इन्सुलेटेड MV मिडल व्होल्टेज पॉवर केबल

तपशील:

    कॉपर किंवा अॅल्युमिनियम कंडक्टर, सिंगल किंवा 3 कोर, आर्मर्ड किंवा अनआर्मर्ड, बेड केलेले आणि पीव्हीसी किंवा नॉन-हॅलोजनेटेड मटेरियलमध्ये सर्व्ह केलेले, व्होल्टेज रेटिंग 6,6 33kV पर्यंत, SANS किंवा इतर राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार बनवलेले

द्रुत तपशील

पॅरामीटर सारणी

उत्पादन टॅग

अर्ज:

3.8/6.6kV केबल अधिक लवचिक असू शकते, जसे की मोटर्स, जनरेटर, अॅक्ट्युएटर, ट्रान्सफॉर्मर्स आणि सर्किट-ब्रेकरसाठी डिझाइन केलेले सिंगल कोर कॉइल एंड लीड प्रकार 4E, त्याच्या CPE रबर बाह्य आवरणासह.हे लक्षात घ्यावे की ही केबल 300/500V ते 11kV पर्यंतच्या व्होल्टेजच्या श्रेणीमध्ये उपलब्ध आहे.

बांधकाम:

कंडक्टर: वर्ग 2 अडकलेला तांबे कंडक्टर
कंडक्टर स्क्रीन: सेमी-कंडक्टिव्ह XLPE (क्रॉस-लिंक पॉलीथिलीन)
इन्सुलेशन : XLPE (क्रॉस-लिंक पॉलीथिलीन)
इन्सुलेशन स्क्रीन
अर्ध-वाहक XLPE (क्रॉस-लिंक पॉलीथिलीन)
धातूचा पडदा
वैयक्तिक किंवा सामूहिक एकंदर तांबे टेप स्क्रीन
बेडिंग पीव्हीसी (पॉलीविनाइल क्लोराईड)
चिलखत
सिंगल कोर: AWA (अॅल्युमिनियम वायर आर्मर्ड)
मल्टी-कोर: SWA (स्टील वायर आर्मर्ड)
म्यान:पीव्हीसी (पॉलीविनाइल क्लोराईड)
म्यान: रंग लाल काळा

केबल ओळख:

MFRPVC (लाल पट्टी), LHFRPVC (निळी पट्टी),
एचएफएफआर (पांढरी पट्टी), पीई (पट्टी नाही).

वैशिष्ट्ये:

व्होल्टेज रेटिंग: 3800/6600 व्होल्ट -SANS1339
तापमान मर्यादा: -15°C ते +90°C
0°C पेक्षा कमी किंवा +60°C पेक्षा जास्त तापमानात स्थापित केले जाऊ नये

उत्पादन डेटा शीट

3.8/6.6kV 1CORE AL/XLPE/PVC/AWA/PVC आणि CU/XLPE/PVC/AWA/PVC प्रकार A

कंडक्टर आकार

कंडक्टर व्यास

इन्सुलेशन व्यास

बेडिंग व्यास

चिलखत व्यास

केबल व्यास

केबल वस्तुमान (अंदाजे)

20°C वर डीसी प्रतिकार

90°C वर AC प्रतिकार

मिमी²

mm

mm

mm

mm

mm

kg/km

Ω/किमी

Ω/किमी

1*50

८.५

१५.०

२०.०

२३.०

२७.०

१२६३

०.३८७

०.४९४

1*70

१०.०

१७.०

२१.५

२४.५

29.0

1496

0.268

०.३४२

१*९५

१२.०

१८.५

२३.५

२६.५

३१.०

१८२४

०.१९३

०.२४७

1*120

१३.५

२०.०

२४.५

२८.०

३२.०

2098

०.१५३

०.१९६

1*150

१५.०

२१.५

२६.०

29.5

३४.०

२४४९

0.124

0.160

1*185

१६.५

२३.०

२८.०

३२.०

३७.०

2941

०.०९९

०.१२८

1*240

19.0

२६.०

३०.५

३४.५

40.0

3537

०.०७५

०.०९९

1*300

२१.५

२८.५

३३.५

३७.५

४२.०

४३१७

०.०६०

०.०८०

1*400

२४.०

३३.५

३८.०

४२.०

४७.०

५४३३

०.०४७

०.०६४

1*500

२७.५

३७.५

४२.५

४७.५

५३.०

६७२९

०.०३७

०.०५२

1*630

३१.५

४१.५

४६.५

५१.५

५८.०

८१४८

०.०२८

०.०४२

3.8/6.6kV 1CORE AL/XLPE/UnarmORED/PVC आणि CU/XLPE/अनार्मर्ड/PVC प्रकार B

कंडक्टर आकार

कंडक्टर व्यास

इन्सुलेशन व्यास

केबल व्यास

केबल वस्तुमान (अंदाजे)

20°C वर डीसी प्रतिकार

90°C वर AC प्रतिकार

मिमी²

mm

mm

mm

kg/km

Ω/किमी

Ω/किमी

1*50

८.५

१५.०

२१.०

९४१

०.३८७

०.४९४

1*70

१०.०

१७.०

२३.०

1192

0.268

०.३४२

१*९५

१२.०

१८.५

२५.०

1410

०.१९३

०.२४७

1*120

१३.५

२०.०

२७.०

१७३९

०.१५३

०.१९६

1*150

१५.०

२१.५

२८.०

1931

0.124

0.160

1*185

१६.५

२३.०

३०.०

2308

०.०९९

०.१२८

1*240

19.0

२६.०

३३.०

2949

०.०७५

०.०९९

1*300

२१.५

२८.५

३६.०

3524

०.०६०

०.०८०

1*400

२४.०

३३.५

४१.०

४६४७

०.०४७

०.०६४

1*500

२७.५

३७.५

४५.०

५६४६

०.०३७

०.०५२

1*630

३१.५

४१.५

४९.०

7031

०.०२८

०.०४२

3.8/6.6kV 3CORE AL/XLPE/PVC/SWA/PVC आणि CU/XLPE/PVC/SWA/PVC प्रकार A

कंडक्टर आकार

कंडक्टर व्यास

इन्सुलेशन व्यास

बेडिंग व्यास

चिलखत व्यास

केबल व्यास

केबल वस्तुमान (अंदाजे)

20°C वर डीसी प्रतिकार

90°C वर AC प्रतिकार

मिमी²

mm

mm

mm

mm

mm

kg/km

Ω/किमी

Ω/किमी

३*१६

४.८

11.6

३२.६

३६.६

४१.१

3041

१.१५

१.४६६

३*२५

६.०

१२.८

35.2

३९.२

४३.७

3536

०.७२७

०.९२७

३*३५

७.२

14.0

३७.८

४१.८

४६.५

4007

०.५२४

०.६६८

३*५०

८.४

१५.२

४०.६

४५.६

५०.७

५१०३

०.३८७

०.४९४

३*७०

९.९

१६.७

४३.८

४८.८

५४.१

६०४९

0.268

०.३४२

३*९५

११.७

१८.५

४७.९

५२.९

५८.४

७२७२

०.१९३

०.२४७

३*१२०

१३.४

२०.२

५१.८

५६.८

६२.५

८२२९

०.१५३

०.१९६

३*१५०

१४.६

२१.४

५४.४

५९.४

६५.३

९३१९

0.124

0.160

३*१८५

१६.४

२३.२

५८.५

६४.८

७०.९

११५४०

०.०९९

०.१२८

३*२४०

१८.८

२५.८

६४.३

70.6

७७.२

13860

०.०७५

०.०९९

३*३००

२०.४

२७.८

६८.८

७५.१

८२.३

१६३७०

०.०६०

०.०८०

 3.8/6.6kV 3CORE AL/XLPE/UnarmORED/PVC आणि CU/XLPE/अनार्मर्ड/PVC प्रकार B

कंडक्टर आकार

कंडक्टर व्यास

इन्सुलेशन व्यास

बेडिंग व्यास

केबल व्यास

केबल वस्तुमान (अंदाजे)

20°C वर डीसी प्रतिकार

90°C वर AC प्रतिकार

मिमी²

mm

mm

mm

mm

kg/km

Ω/किमी

Ω/किमी

३*१६

४.८

11.6

३०.६

३४.७

1054

१.१५

१.४६६

३*२५

६.०

१२.८

३३.१

३७.५

१८६०

०.७२७

०.९२७

३*३५

७.२

14.0

35.7

४०.२

2220

०.५२४

०.६६८

३*५०

८.४

१५.२

३८.३

४३.०

२६७५

०.३८७

०.४९४

३*७०

९.९

१६.७

४१.६

४६.५

३४००

0.268

०.३४२

३*९५

११.७

१८.५

४५.०

५०.२

4038

०.१९३

०.२४७

३*१२०

१३.४

२०.२

४८.७

५४.०

४८५०

०.१५३

०.१९६

३*१५०

१४.६

२१.४

५१.३

५६.८

५९०१

0.124

0.160

३*१८५

१६.४

२३.२

५५.२

६०.९

६९१८

०.०९९

०.१२८

३*२४०

१८.८

२५.८

६०.८

६७.०

८७२७

०.०७५

०.०९९

३*३००

२०.४

२७.८

६५.१

७१.७

१०७४०

०.०६०

०.०८०